Bas Krins
Bijbelgetrouw christen zijn vandaag.


Welkom op mijn website

 

Welkom op mijn persoonlijke website. Hoewel het gaat om de inhoud en niet om de auteur, is het begrijpelijk dat velen graag willen weten wie er achter deze website zit.

Ik reken mijzelf tot de Bijbelgetrouwe christenen, die de Bijbel lezen als het Woord van God van kaft tot kaft. En voor degenen die graag willen weten in welk kerkelijk vakje ik thuis hoor: ik pas niet in een vakje. Vaak antwoord ik met de opmerking: 'Ik ben te evangelisch om reformatorisch te zijn en ben te reformatorisch om evangelisch te zijn'. Ik ken zowel de reformatorische kerken als de evangelische kerken van binnenuit. En voel mij in veel opzichten er tussenin staan. Enerzijds ben ik sterk gericht op het lezen en begrijpen van de Bijbel als Gods Woord, anderzijds zoek ik sterk naar een leven vanuit het geloof. In verschillende theologische kwesties zoals de eindtijd en de doop neem ik een tussenpositie in.

In toenemende mate maak ik gebruik van colleges, artikelen en boeken van literair-orthodoxe hoogleraren. Dit zijn hedendaagse Joodse geleerden die een orthodox-Joodse interpretatie van de Tenach (het Oude Testament) hebben, en veel nadruk leggen op de taalkundige aspecten van de Hebreeuwse tekst. Op deze website zijn verschillende artikelen te vinden die hierdoor sterk beïnvloed zijn. Voor een korte inleiding op dit onderwerp verwijs ik graag naar onderstaand filmpje:
Ik heb een academische theologische achtergrond. Ik heb theologie gestudeerd in Utrecht. Ik heb me gespecialiseerd in de verhouding tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament en de Joodse achtergrond van het Nieuwe Testament. De artikelen op de site zijn van een academisch niveau. Ze zijn gebaseerd op eigen onderzoek waarbij de primaire bronnen zijn bestudeerd.

Regelmatig spreek ik in erediensten (in noordoost Nederland), en ik ben docent aan de ETS.

In het dagelijks leven ben ik een natuurwetenschappelijk onderzoeker. Dat maakt mij tot een zelfstandig en onafhankelijk denker. En dat maakt ook dat ik af en toe wat kritisch kan zijn.


De site is nog in ontwikkeling en wordt voortdurend aangepast en aangevuld. Reacties stel ik zeer op prijs. Hiervoor kan het contactformulier worden gebruikt.