Bas Krins
Bijbelgetrouw christen zijn vandaag.

Het grootste en kleinste bed in de Bijbel


Hoe was je vakantie? Als dat gevraagd wordt dan hebben we het vaak over het weer, de omgeving, het eten, maar ook nogal eens de bedden. Zo herinner ik me nog de ‘kingsize’ bedden in de Verenigde Staten waar ik op zakenreizen alleen op sliep, maar waar drie personen uitgebreid op zouden kunnen liggen. En wie herinnert zich niet die keer dat de bedden te kort of te smal waren. Of de dekens niet groot genoeg. En degenen die een vouwwagen of caravan hebben, weten hoe belangrijk het kiezen van een exemplaar met een voldoende groot bed is. Aanleiding om op zoek te gaan naar het grootste en kleinste bed in de Bijbel. Het grootste bed in de Bijbel is het bed van Og, de koning van Basan. Mozes vermeldt het als hij terugkijkt naar de woestijntocht. Na veertig jaar zwerven door de woestijn nadert het volk het land Kanaän en de eerste vijandelijke confrontatie is met Sichon, de koning van de Amorieten. Hij wordt verslagen. Vervolgens wordt de strijd aangegaan met Og, de koning van Basan. En van hem vermeldt Mozes: ‘Koning Og van Basan was de enig overgebleven afstammeling van de Refaïeten. Zijn bed – te zien in Rabba, de hoofdstad van Ammon – is van ijzer en maar liefst negen el lang en vier breed, gemeten in de gewone el’. Een bed van 405 x 180 cm. dus. Nu zal deze koning ook wel niet krap hebben willen liggen, deze enorme afmeting suggereert wel sterk dat het inderdaad een reus was. En dat kan kloppen, immers de Refaïeten waren reuzen. En dat is opvallend. Juist de aanwezigheid van reuzen in het land Kanaän was voor de verspieders 40 jaar eerder reden om een inval in het land Kanaän te ontraden. En nog voordat het volk de Jordaan gaat overtrekken om het land Kanaän in bezit te nemen, weet Israël een volk met een reus als koning te verslaan. Hoe bemoedigend moet dat zijn geweest. Een bed dat te klein is komen we tegen in Jesaja. De leiders van Juda zoeken op het moment dat het rijk bedreigd wordt door Assyrië hun toevlucht bij Egypte. In plaats van te vertrouwen op God denken ze dat Egypte hun de veiligheid en rust kan bieden die ze zoeken. Maar zegt Jesaja: ‘Hij die gelooft, haast niet’. Tot degenen die zich toch wel haasten naar Egypte zegt hij: ‘Het bed is te kort om je op uit te strekken, de deken te smal om je in te wikkelen’. Men denkt rust te krijgen, maar de leiders zullen die niet krijgen. Alleen vertrouwen op God geeft echte rust. Mocht je tijdens de vakantie nog eens wakker liggen op een vreemd bed dat te klein, te groot, te warm of te koud is, dan kun je die tijd misschien gebruiken om eens te overdenken hoezeer God in alle omstandigheden ons oproept om op Hem te vertrouwen. En zelfs de vermelding van deze bedden in de Bijbel daaraan bijdraagt.


Bas Krins – juli 2016