Bas Krins
Bijbelgetrouw christen zijn vandaag.

Bijbelstudie Nieuwe Testament

Door mij zijn diverse artikelen gepubliceerd. Een aantal ervan zijn in landelijke of regionale media verschenen, andere zijn beperkter verspreid. Omdat de inhoud voor meerdere mensen interessant kan zijn, heb ik ze op deze pagina verzameld. Ook zijn er artikelen speciaal voor deze website geschreven. Om het zoeken te vereenvoudigen zijn de artikelen over drie groepen verdeeld, namelijk algemene artikelen, Bijbelstudie Oude Testament en Bijbelstudie Nieuwe Testament.

De artikelen kunnen gelezen worden door ze aan te klikken boven in de balk.

Met regelmaat worden artikelen toegevoegd. Dus loont het de moeite om af en toe de site te bezoeken en na te gaan of er weer wat nieuws verschenen is.