Bas Krins
Bijbelgetrouw christen zijn vandaag.

De macht van Lucifer in de Verenigde Naties

 

Als christen kunnen we verontrust zijn over de ontwikkelingen in de wereld. Met name daar waar we anti-christelijke krachten aan het werk zien. Of menen te zien… Op internet circuleren op christelijke sites allerlei berichten met een hoog ‘Dan Brown-gehalte’. Complottheorieën inclusief citaten en verwijzingen. Maar klopt het ook?
In deze bijdrage wil ik een bewering toetsen die ik recent tegenkwam: de Verenigde Naties staan onder invloed van aanhangers van Lucifer. Dit is een van de drie meest gehoorde beschuldigingen aan het adres van de VN, naast de bewering dat men beïnvloed is door New Age en de bewering dat men één wereldreligie nastreeft. Waar komt dit bericht vandaan?
De achtergrond ligt in een bedrijf dat Lucis Trust heet. Het is een non-profit organisatie dat in 1922 opgericht is door Alice Bailey en haar echtgenoot Foster Bailey. Belangrijke activiteit was en is nog steeds het uitgeven van esoterische werken van Alice Bailey. Oorspronkelijk was de naam van de onderneming Lucifer Publishing Company. In 1925 werd dit Lucis Publishing Company. Het is niet duidelijk waarom de naam Lucifer is gekozen, en waarom dit later gewijzigd is. Doel is volgens de website: ‘Lucis Trust is gewijd aan en opgericht voor een nieuwe en betere manier van leven voor iedereen in de wereld op basis van de vervulling van het goddelijk plan voor de mensheid. Haar educatieve activiteiten bevorderen erkenning en de praktijk van de spirituele principes en waarden waarop een samenleving van een stabiele en onderling afhankelijke wereld kan worden gebaseerd. De esoterische filosofie van de oprichtster, Alice Bailey, geeft informatie over de activiteiten die in de hele wereld gratis worden aangeboden in acht talen’.
Wat is de relatie met de VN? Wel, onder de naam ‘World Goodwill at the UN’ wordt een blog bijgehouden over onder andere de Millenniumdoelen van de VN. Verder is deze organisatie erkend als een NGO door de VN. En heeft het de ‘Consultative Status’ (‘Raadgevende Status’) binnen de ‘Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC)’. Echter, de bewering die op christelijke sites te vinden is dat Lucis dé uitgeverij van de VN is, is voor zover ik kan nagaan beslist onjuist.
Lucis Trust wordt gevoed vanuit een duistere, esoterische en theosofische bron. Wat dat betreft moeten we als christenen er ver weg van blijven. En het is verontrustend dat de VN deze organisatie om advies vraagt. Naast vele honderden andere organisaties, overigens. Maar meer dan dat is het ook niet. En de bewering dat de VN onder invloed staat van Lucifer is op z’n zachtst gezegd sterk overtrokken.
oed dat we als christenen alert zijn op de ontwikkelingen van de wereld, en er met evangelische ogen naar kijken. Maar we moeten ons wel baseren op feiten. Het valt mij op dat christenen op internet zeer eenvoudig beweringen van elkaar overnemen, vooral als ze spectaculair klinken, zonder dat een zorgvuldig feitenonderzoek wordt gedaan. De bewering dat de VN onder invloed van Lucifer staat is daar een voorbeeld van. Laten we alert zijn, maar ook nuchter!     


Bas Krins – januari 2016